Tyre wrapping machine

Tyre wrapping machine with logo tape sticking

Liang

Liang